omgangsregels

Het is belangrijk voor een veilige werk-, leer- en recreatie- omgeving dat we elkaar kunnen vinden in een aantal simpele basis regels.

 

1. RESPECT
We gaan met respect met elkaar om. Dit geldt voor docenten, leerlingen en ouders/belangstellenden. Enige vorm van pesten wordt niet getolereerd. Mocht een iemand hier toch mee te maken krijgen zal hierop actie worden genomen.

 

2. EIGENDOMMEN

We blijven van elkaars eigendommen af en zullen hier netjes mee om gaan.

 

3. GEZIEN EN GEHOORD WORDEN= WAARDEREN
Het is fijn om gezien en gehoord te worden. Wanneer we de ander ruimte geven zullen we dit ook terug ontvangen. We zien elkaar als mens en waarderen de ander zoals hij/zij is.

 

4. VEILIGE OMGEVING

De danslessen zijn een veilige omgeving waar we ons open opstellen. Het is van belang hier voorzichtig mee om te gaan en eventuele gebeurtenissen buiten de danslessen om niet mee naar de dansles te nemen.

 

Als we ons hier in kunnen vinden dan gaan we met z'n alle een hele leuke danstijd tegemoet!

 

Een warme groet,

 

Juf Phyllis


Het proces vind ik belangrijker dan het eindproduct. Het maakt je als persoon rijk!