Taal- en rekendans

Dans als middel IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

Kinderlessen Taaldans® en Rekendans® op de (voor)school.

Graag zetten De Dansdoeners, waar Kunst Tussen de schuifdeuren onderdeel van uit maakt en
Studio de Mol de kinderen wekelijks in beweging. Naast de gewone danslessen en (schoolbrede)projecten geven wij speciaal voor het PO 
Taaldans® en Rekendans® in Noord-Holland.

Aan de hand van de methode en woordenlijsten die u als instelling gebruikt, stellen wij de lessen samen. Zo leren de kinderen in de klas op de schoolse manier uit de methode en kunnen ze bij Taaldans® en Rekendans® de begrippen nog eens in hoofd, hart en lichaam ervaren.
Gebaseerd op de methode TPR zijn hier snelle resultaten mee te behalen op het gebied van begripsvorming.
Daarnaast worden er ook doelen behaald op het gebied van de motorische ontwikkeling, sociaal-affectieve ontwikkeling, fysiek en mentaal bewustzijn, breinontwikkeling, meervoudige intelligentie, creativiteitsontwikkeling en gezondheid. 

In de lessen Taaldans® en Rekendans® vindt u als professional alle doelen terug die door het SLO gesteld zijn op het gebied van de taalontwikkeling. De kinderen vinden in deze lessen een manier om zichzelf de taal eigen te maken door hun lijf hierbij in te zetten. Alle kinderen leren anders, maar ieder kind leert het snelst door zijn lijf daarbij te gebruiken.

De Dansdoeners hanteren de ontwikkelde methode Taaldans® en Rekendans® gebasseerd op TPR ,door Lenneke Gentle van Studio Swing te Den Haag.

Meer weten over de grondlegging van taal- en rekendans?
www.studioswing.nl

Wat levert Taal- en Rekendans jouw school op?
 • Blijere kinderen omdat bewegend leren leuk is!
 • Begrippen die beter beklijven omdat wat in de Taal- en Rekendanslessen gebeurd volledig congruent is met wat in de klas gebeurd.
 • Meer mogelijkheden om het kind te laten leren op natuurlijke wijze (door beweging, door spel, door dans, door te doen)
 • Een kans voor beweeglijke/drukke kinderen om die beweeglijkheid die in de klas zo hinderlijk kan zijn, als hun kracht in te zetten bij het leren van nieuwe begrippen
 • Blijere leerkrachten/leidsters door betere toetsresultaten en werkdrukverlaging
 • Grotere ouderbetrokkenheid
 • Wederzijdse uitbreiding en verdieping van vakkennis tussen Taal- en Rekendans docent en groepsleerkracht/leidster.

 

Sinds januari 2016 zijn Miranda Molhoek, Carlijn Visser en ik gecertificeerd docent Taaldans en Rekendans. Wij zijn allen wonend in Noord-Holland. Graag komen wij iets vertellen over de werking van Taaldans en Rekendans en hoe het er bij jullie op de (voor)school uit zou kunnen zien. Binnen een thema kunnen wij voor alle peutergroepen en kleuterklassen een aantal proeflessen geven waarin zowel de kinderen als de leerkracht/leidsters en de ouders van elkaar leren. Daarna beslissen we samen of en in welke vorm de lessen binnen het curriculum worden opgenomen.

Wat is Taal- en Rekendans
 • Al dansend de SLO doelen voor rekenen en taal beleven
 • Met muziek en materialen
 • Met alle peuters of kleuters uit de klas
 • Aansluitend op het thema en het netwerk van begrippen van de klas
 • Vraaggericht werken aan specifieke taal- en rekendoelen
 • Dansen, spelen, bewegen, praten, zingen, rijmen, voelen, zien, doen!
© Kunst Tussen de schuifdeuren
© Kunst Tussen de schuifdeuren
© Kunst Tussen de schuifdeuren
© Kunst Tussen de schuifdeuren
© Kunst Tussen de schuifdeuren
© Kunst Tussen de schuifdeuren

Vraag een oriënterend gesprek aan om te kijken wat taal- en rekendans voor uw school kan betekenen

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE KISTEN VOOR HET PO?
NEEM EEN KIJKJE IN HET AANBOD: